Ardışık olarak birbirine bağlanmış birkaç alt sistemden oluşan sistemlerde toplam gürültü sayısının (Noise Figure) hesaplanması için aşağıdaki ifade kullanılabilir:

Burada F ilgili alt sistemin gürültü sayısı, G de kazancıdır (veya kaybı). Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken önemli nokta üreticiler genelde bu değerleri dB olarak verir. Bu nedenle ilk olarak çevrilmesi gereklidir. 

Bir örnek ile hesaplama yapalım. Aşağıdaki devre için, 

dB olarak ise 

Bazı önemli hatırlatmalar:

1) Süzgeç gibi pasif devre elamanlarında gürültü sayısı kayıp ile aynıdır.

2) Gürültü sayısı 1’den (0 dB) küçük olamaz.

3) Kazancın normal değeri negatif olamaz. Logaritmada da negatif değer tanımsızdır zaten.  

 

Bir de hesap makinası yaptım, 5 elemana kadar olan sistemler için kazanç ve gürültü sayısı hesabı için kullanabilirsiniz. Windows için hazırlandı, çalışmazsa bazı güncellemeler eksik olabilir bilgisayarınızdaki. Güle güle kullanın.

İndirmek için tıklayın.